خط مشی

گروه فولادی البرز غرب به عنوان یکی از بنگاه های خصوصی فعال و توانمند در عرصه فولادسازی و تولید مقاطع فولادی، در راستای ارتقاء کیفیت محصولات، حفظ محیط زیست، افزایش ایمنی در محیط کار، تبعیت از الزامات و افزایش رضایتمندی و اعتماد طرف های ذینفع پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه را بر مبنای استانداردهای ISO 9001: 2008، ISO14001:2004 و OHSAS 18001:2007 مد نظر قرار داده و اهداف، باورها و سیاستهای تعیین شده به شرح ذیل را شالوده تلاشهای خود قرار داده است:
1- بهبود مستمر کیفیت و تنوع محصولات، افزایش ظرفیت و ارتقاء سطح فناوری
2- افزایش رضایت مشتریان و تامین کنندگان و تامین متوازن نیازها و انتظارات ایشان
3- ایمن سازی محیط کار و کنترل عوامل آسیب رسان در راستای کاهش بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار
4- پیشگیری از آلودگی محیط زیست و استفاده بهینه از منابع انرژی
5- ارتقاء سطح علمی و مهارتی کارکنان و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در راستای تبدیل سازمان به یک سازمان یاد گیرنده

مدیریت مجموعه به نقش و مسئولیت کلیه کارکنان شرکت در دستیابی به اهداف فوق عمیقا باور داشته و ضمن تامین منابع مورد نیاز در چهارچوب امکانات موجود، از کلیه همکاران گرامی انتظار دارد شرکت را در تحقق مفاد این خط مشی و اهداف آن یاری نمایند. مدیریت نیز خود را متعهد به بهبود مستمر و ارتقاء فرهنگ سازمانی، فعالیتهای گروهی و اخلاق حرفه ای دانسته و همواره بر تحقق اهداف این خط مشی نظارت می نماید.