چشم انداز و ماموریت

گروه فولادی البرز غرب مصمم است که ضمن حفظ اعتبار و جایگاه فعلی خود بعنوان یک بنگاه اقتصادی تاثیر گذار در سطح کشور، با سر لوحه قرار دادن صداقت، اخلاق حرفه‌ای، تکریم نیروی انسانی کارآمد، کار گروهی، مشتری مداری و پایبندی به تعهدات، بعنوان ارزشهای شرکت و بهره گیری از توانمندیهای علمی و عملی مدیران و همکاران خود در مجموعه، نسبت به تعالی مستمر کمیت و کیفیت محصولات و انجام به موقع تعهدات اقدام نموده و بیش از پیش موجبات افزایش رضایتمندی مشتریان گرامی را فراهم آورد.