ایمنی و محیط زیست

رعایت قوانین زیست محیطی و كاركردن در محيطي با استانداردهاي ايمني بالا جزء مهمي از فرهنگ سازماني گروه فولادی البرز غرب بوده و مدیریت مجتمع خود را متعهد به حفاظت از محيط زيست و ايجاد محيط کار سالم براي کليه کارکنان، پيمانکاران و افرادي می داند که در تماس با شرکت و متاثر از عملکرد آن مي باشند. بر این اساس شركت ضمن استقرار سیستم مدیریت جامع کیفیت، سيستم كارآمد مديريت خود در خصوص بهداشت،‌ ايمني و محيط زيست را مطابق با استانداردهاي 2004-14001 ISO و 2007-18001 OHSAS پايه‌ريزي كرده و ضمن اخذ تدابير پيشگيرانه، کلیه فعاليتها را بر اساس نظام ارزيابي خطرات بطور مستمر مدیریت می کند.
خط مشی ایمنی و محیط زیست
• تعهد به رعايت استانداردها ، قوانين و مقررات زيست محيط
• تعهد به بهبود مستمر و پيشگيري از آلودگي محيط زيست
• انجام آزمایشات دوره ای جهت پایش سلامت جسمی و روانی کارکنان
• بكارگيري روشهاي مناسب براي بهينه سازي و مدیریت مصرف انرژي ، مواد اوليه و كاهش ضايعات
• توسعه ، بهبود و ارتقاء سطح آگاهي و دانش زيست محيطي كاركنان
• رعايت الزامات و روشهاي اجرائي سيستم مديريت ایمنی شغلی در تمامي فعاليتهاي كاري