محصولات

1-شمش (بیلت) فولادی

تکنولوژی ذوب در کوره القایی، تصفیه مذاب در کوره تصفیه پاتیلی و ریخته گری پیوسته شمش در یک واحد ریخته گری قوسی 11/6 متر، این امکان را برای شرکت ذوب آهن البرز غرب فراهم نموده است که گستره وسیعی از فولادهای ساختمانی، ساده کربنی و کم آلیاژ را در ابعاد و مقاطع مختلف و مطابق با نیاز صنایع و استانداردهای شناخته شده بین المللی به شرح ذیل، تولید و عرضه نماید. بخش عمده ای از شمش های تولیدی پس از تبدیل به محصولات فولادی شامل انواع نبشی، ناودانی و تیرآهن، انواع میلگرد و مقاطع گرد و تسمه به بازار ارسال می گردد و بخش دیگری از آن به واحدهای تولید کننده قطعات فورج و مقاطع فولادی فروخته می شود.

مشخصات شمشهای تولیدی شرکت به شرح ذیل می باشد:

 

ترکیب شیمیایی

بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی و/یا آنالیز مورد درخواست مشتری

 

گریدهای فولادی

 

انواع فولاد ساختمانی: شامل: St37-2، St44-2، St52-2 و . . . یا معادل آنها در استانداردهای GOST، AISI و . . .

 

 

 

 

انواع فولاد ساده کربنی شامل: CK22، CK35، CK45، CK50 و . . .

 

انواع فولاد کم آلیاژ شامل (فولادفنر، فولاد بلبرینگ و . . .): 55Cr3، 70Cr2، 100Cr6 و . . .

 

 

محدوده ابعادی

سطح مقطع

100 x 100 میلیمتر مربع

125 x 125 میلیمتر مربع

130 x 130 میلیمتر مربع

150 x 150 میلیمتر مربع

160 x 160 میلیمتر مربع

180 x 180 میلیمتر مربع

200 x 200 میلیمتر مربع

متراژ برش شمش

متراژ برش بر اساس سفارش مشتری: 3 الی 12 متر

 

تلرانس ابعادی و عیوب

ضخامت شمش: mm

 

 

 

 

طول: mm

 

رومبدیتی (لوزی): ماکزیمم 5%

 

شعاع انحنای گوشه: ماکزیمم mm 5

 

خمیدگی: ماکزیمم 5% در طول کل شمش

 

پیچش: کمتر از °3 بازای هر متر

 

تلرانس زاویه برش: %5±

 

 

کیفیت ظاهری و درونی

عاری از هرگونه مک و تخلخل سطحی قابل مشاهده با چشم

 

 

 

 

عاری از عیوب سطحی شامل سرباره محبوس، ترک و شیار عمیق

 

ماکزیمم عمق اثرات نوسان قالب: mm 5/0

 

 

گواهینامه آزمون

کلیه آزمونهای مورد درخواست مشتری با توجه به ماهیت محصول تولیدی توسط آزمایشگاههای مجهز کارخانه انجام شده و در صورت نیاز به مشتری ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

کدینگ محصول

شماره رهگیری ذوب جهت بررسی سوابق تولید بر روی شمش بصورت عددی یا کد رنگی مشخص می گردد

 

 

 

 

 

 

2-مقاطع فولادی نورد گرم

گروه فولاد البرز غرب قابلیت تولید طیف وسیعی از مقاطع فولادی نورد گرم شامل انواع نبشی بال مساوی، ناودانی، تیرآهن، تسمه و شفت فولادی را دارد. کلیه محصولات تولیدی براساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی مورد درخواست مشتری تولید می شوند.

1-2- انواع نبشی بال مساوی

 

نام محصول

ابعاد

استاندارد محصول

گرید فولاد

استاندارد ترکیب شیمیایی

پهنای بال و ضخامت

طول

نبشی بال مساوی گرم نوردیده

8، 6، 5، 4×60×60

8، 7، 6، 5×65×65

8، 7، 6، 5×70×70

9، 8، 7، 6، 5×75×75

10، 9، 8، 7، 6×80×80

10، 9، 8، 7، 6×90×90

12، 11،10، 9، 8، 7×100×100

13،12، 11، 10، 9، 8×110×110

14، 13،12، 11، 10، 9، 8×120×120

15، 14، 13،12، 11، 10، 9، 8×130×130

16، 15، 14، 13،12، 11، 10، 9، 8×120×120

6 الی 12 متر

ابعاد: DIN 1028

تلرانس: EN10056-2

St3SP; St37-2

DIN EN 17100

 

2-2- انواع ناودانی

نام محصول

ابعاد

استاندارد محصول

گرید فولاد

استاندارد ترکیب شیمیایی

ابعاد

طول

ناودانی

80UPN

100UPN

120UPN

140UPN

6 الی 12 متر

ابعاد: DIN 1028

تلرانس: EN10056-2

St3SP; St37-2

DIN EN   17100

 

3-2- انواع تیرآهن

نام محصول

ابعاد

استاندارد محصول

گرید فولاد

استاندارد ترکیب شیمیایی

ابعاد

طول

تیرآهن IPN

140IPN

160IPN

180IPN

6 الی 12 متر

ابعاد: DIN 1028

تلرانس: EN10056-2

St3SP; St37-2

DIN EN   17100

 

 

DIN 1025-1: 1995

Tolerances EN 10024: 1996

G, kg/m

t, mm

s, mm

b, mm

h, mm

Size

14.30

8.6

5.7

66

140

IPN 140

17.90

9.5

6.3

74

160

IPN 160

21.90

10.4

6.9

82

180

IPN 180

 

5-2- انواع مقاطع گرد فولادی

6-2- انواع تسمه