واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت گروه فولادی البرز غرب جهت ثبت، کنترل و بهبود کیفیت محصولات تولیدی، به کلیه تجهیزات مورد نیاز اعم از تجهیزات متالوگرافی، آنالیز شیمیایی فولاد، تجهیزات بررسی غیر مخرب مواد و بررسی خواص مکانیکی مجهز گردیده است. اهم فعالیتهای این واحد به شرح ذیل می باشند:


کنترل کیفیت شمش
• آنالیز و کنترل ترکیب شیمیایی و بررسی تطابق آن با استانداردهای موجود اعم از DIN، AISI/SAE، GOST و . . .
• بررسی ساختار میکروسکپی و ماکروسکپی شمش ها، شناسایی و کنترل آخالها، حفرات گازی و انقباضی و الگوی های جدایشی
• کنترل کیفیت نهایی شمش ها به لحاظ ترکیب شیمیایی و عیوب سطحی/ابعادی شامل انواع ترکهای طولی، عرضی و گوشه ای، آخالهای سرباره ای، اثرات نوسان قالب، کیفیت برش شمش و بررسی میزان انحرافات ابعادی و اعوجاجات شمش در صورت وجود
• بررسی خواص مکانیکی و سختی پذیری و تعیین اندیس آخال در خصوص شمشهای آلیاژی
کنترل کیفیت محصولات فولادی
• بازرسی و کنترل کیفیت ورودی
پیش از استفاده از شمشهای فولادی و تزریق آنها به درون کوره پیشگرم، کلیه شمش ها به شرح ذیل مورد بازرسی قرار می گیرند:
بازرسی چشمی شمش به لحاظ عیوب سطحی و زیرسطحی مانند ترکها، حفرات گازی و انقباشی، آخالهای سرباره ای و . . .
بازرسی های ابعادی و اعوجاجات شمش
• آنالیز و کنترل ترکیب شیمیایی محصولات و تطابق با استانداردهای موجود

• کنترل فرایند
کنترل کیفیت فرایندی است که باید در کلیه مراحل تولید جاری باشد. یکی از مهمترین فعالیتهای کنترلی در گروه فولادی البرز غرب کنترل فرایند تولید می باشد. در این راستا کنترل و بازبینی تطابق ابعادی محصولات تولیدی با استانداردهای مورد درخواست مشتری بطور متناوب و توسط تکنسین های زبده صورت می پذیرد تا از تولید محصول غیر منطبق جلوگیری شود.
• کنترل کیفیت نهایی
در انتهای تولید کلیه محصولات تولیدی مجددا مورد بازرسی چشمی قرار گرفته و پس از بسته بندی با ارائه گواهینامه مشخصات محصول و کیفی تحویل مشتری می گردند.

بازرسی تجهیزات
• بازرسی غیر مخرب قلابهای جرثقیل ها
• بازرسی چشمی و غیر مخرب اتصالات جوشی شاهین های نگهدارنده پاتیل ها
کنترل وضعیت آب
• تعیین و پایش دقیق سختی و پی اچ آب نرم مورد استفاده جهت خنک کاری تجهیزات واحد کوره و ریخته گری
• تعیین و پایش دقیق سختی، پی اچ و هدایت الکتریکی آب بدون یون مورد استفاده در تجهیزات کوره
• تعیین و پایش سختی و هدایت آب بدون یون واحد اسمز معکوس جهت واحد ریخته گری
کالیبراسیون و ابزار دقیق
تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق اطلاعات مورد نیاز جهت کنترل مراحل مختلف فرایند تولید را فراهم می نماید لذا بطور مستقیم بر روی کیفیت محصول موثر هستند و هرگونه خطا یا انحراف در مقادیر اندازه گیری شده مستقیما بر روی کیفیت خروجی محصول موثر خواهد بود. بر این اساس کنترل عملکرد و کالیبراسیون متناوب ابزار اهمیت بسزایی دارد. فعالیتهای شرکت در این زمینه عبارت است از:
• کنترل منظم و کالیبراسیون دوره ای وضعیت تجهیزات سنجش دمای مذاب
• کالیبراسیون دوره ای تجهیزات اندازه گیری و آنالیز مذاب
• بازرسی، کنترل و اعلام وضعیت کالیبراسیون سایر تجهیزات اندازه گیری و کالیبراسیون مجدد با مشاوره شرکتهای طرف قرارداد