آزمایشگاهها

آزمایشگاه اسپکترومتری
دو دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی جهت تعیین دقیق ترکیب شیمیایی فولادهای کربنی و کم آلیاژ با قابلیت آنالیز بیش از 25 عنصر


آزمایشگاه متالوگرافی
میکروسکپ نوری متالورژیکی از نوع معکوس مجهز به سیستم CCD و قابلیت اتصال به رایانه با قابلیت تصویر برداری رنگی
نرم افزار آنالیز تصویری جهت تعیین اندازه دانه و ابعاد و نحوه توزیع فازهای ثانوی و آخالهای فلزی و غیر فلزی
تجهیزات آماده سازی نمونه متالوگرافی شامل گریندر، پولیشر و محلولهای اچانت


آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد و آزمونهای غیر مخرب
مجهز به یک دستگاه آزمون کشش یونیورسال و دستگاه تست خمش